over ons

Ontstaan

De werkgroep Let’s Go! is ontstaan uit een initiatief van het Jeugd en Jongeren Pastoraat van de Verenigde Protestantse Kerk in Wijhe (Overijssel). Dit pastoraat bestaat uit mensen die zich intensief bezig houden met het wel en wee van de jeugd van deze kerk. In 1995 kwam uit een enquête naar voren dat de jeugd zich graag wil inzetten voor anderen/jongeren elders in de wereld.

Via contacten met het Sophia ziekenhuis in Zwolle, kwamen we terecht in het plaatsje Laubere in Letland, waar een kindertehuis en internaat opgeknapt moest worden. Eén van de werkgroepleden is in het voorjaar 1996 het project in Laubere gaan bezoeken om te inventariseren wat voor werkzaamheden er verricht moesten worden. En zo geschiede: een groep jongeren met volwassenen reisde af naar Letland om de handen uit de mouwen te steken. Sindsdien is elke 2 jaar een groep afgereisd naar Letland om zich in te zette voor een ander.

Let’s Go & IBO Nederland

In 2018 hebben enkele bestuursleden die altijd veel voorbereidingswerk voor een klusreis verrichtten, de werkgroep verlaten. Daarom hebben we hulp gezocht bij IBO Nederland. Zij organiseren vrijwilligers en helpen mee bij ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

We zochten een project met bouwactiviteiten en het liefst ten goede van de jeugd in het betreffende land. Dit hebben we (voor de klusreis van 2020) gevonden in Stichting Timulazu in Sânmărghita, Roemenië.

Meer weten over de klusreis van 2020? Klik dan hier.